Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan:
Toestaan Eén keer toestaan Blokkeren

Durban, Rio en Austin zijn de groenste steden ter wereld

Durban, Rio en Austin

GROENE STAD * Durban, Rio en Austin zijn de groenste steden van de wereld volgens een nieuwe index, de HUGSI. Die heeft 98 steden bekeken op een hele lijst van punten. Jammerlijk nieuws: de Nederlandse steden staan verre van bovenaan, op deze lijst… Amsterdam heeft wereldwijd de 58e plek, Rotterdam de 68e. Sowieso scoren de Europese steden niet heel hoog in deze meting. Geneve is het groenst.

Durban (Zuid-Afrika) is de groenste stad ter wereld gevolgd door Rio de Janeiro (Brazilië) en Austin (Verenigde Staten). Deze steden scoren allemaal hoog op het percentage groen in de stad in combinatie met een goede spreiding en gezondheid van de vegetatie. De hoogst genoteerde Europese stad is Genève. Amsterdam en Rotterdam staan respectievelijk op de 58e en 68e plaats van de nieuwe HUGSI-wereldranglijst.

Durban behaalt een score van 84 uit 100, Amsterdam en Rotterdam respectievelijk 56,5 en 49,8.

De HUGSI-ranglijst is de eerste indexering voor groene steden gebaseerd op concrete cijfers. De afkorting staat voor Husqvarna Urban Green Space Index. De cijfers zijn bepaald via metingen door satellieten, in combinatie met kunstmatige intelligentie (AI) en deep learning-technieken.

De index geeft inzicht in:

  • percentage groen in de stad
  • gezondheid van de vegetatie
  • verdeling van de groene ruimten
  • groene ruimte per persoon
  • aantal bomen per begroeid gebied
  • ontwikkeling van de groene ruimte

98 steden, 51 landen

In totaal zijn 98 steden in 51 landen verdeeld over 7 regio’s gemeten. Deze steden zijn aangesloten bij C40, een netwerk van wereldsteden die zich inzetten om klimaatverandering aan te pakken. Onder meer door effectief samen te werken, kennis te delen en zinvolle, meetbare en duurzame actie op het klimaat te stimuleren. Ook Marseille en Göteborg zijn aan de HUGSI-lijst toegevoegd.

Europa

In totaal zijn 24 Europese steden gemeten met de HUGSI. Dit is de top 3:

  1. Genève (76,5)
  2. Göteborg (75,5)
  3. Heidelberg (75)

Nederland

Onze twee grote steden die zijn meegenomen in de index, volgen op behoorlijk wat afstand: van Europa is Amsterdam (56,4) de 18e groenste stad en Rotterdam (49,8) de 22e, maar op de wereldranglijst staan ze respectievelijk op de 58e en 68e plaats… Van de 98 dus.

Info HUGSI

De volledige ranglijst, analyses en details over de meetmethode zijn te vinden op deze site.

De HUGSI is gepresenteerd tijdens de Living City (30 september en 1 oktober 2019) in Göteborg, een conferentie van internationale opinieleiders, beleidsmakers en vertegenwoordigers uit de industrie.

Positieve commerciële insteek

Met de introductie van de HUGSI zet de Zweedse tuingereedschap-producent Husqvarna zich nadrukkelijk in voor duurzaam groenbeheer. De indexering heeft dus een commerciële achtergrond, maar ik denk dat dit een goede manier is om je als groenbedrijf mee te profileren. Hopelijk schudt deze nieuwe standaard wat stadsbesturen wakker en kan die HUGSI echt verschil maken.

In dit document lees je meer:

Meer lezen over groene steden

Geef een reactie