Privacyverklaring

Om duidelijk te maken hoe DailyGreenspiration met gegevens van bezoekers, volgers en nieuwsbrief-abonnees omgaat, is deze privacyverklaring opgesteld aan de hand van een voorbeeld dat Hosting2go liet opstellen door Kompas Advocatuur. Het is aangevuld met elementen die in het geval van DailyGreenspiration van toepassing zijn.

In het kort:

De websites van DailyGreenspiration zijn beveiligd en gegevens gebruiken we alleen om je op de hoogte te stellen van onze nieuwe activiteiten.

Daarnaast gebruiken we algemene gegevens van de doelgroep die onze site bezoekt. Daarmee kunnen we onze site en andere communicatie verbeteren, en ook laten we aan onze opdrachtgevers algemene cijfers zien van onze doelgroep en bezoekersaantallen, zodat zij kunnen zien wat DailyGreenspiration voor bereik heeft.

De uitgebreide privacyverklaring lees je hieronder:

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

DailyGreenspiration kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van DailyGreenspiration en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan DailyGreenspiration verstrekt OF omdat je DailyGreenspiration je eigen contactggevens persoonlijk hebt overhandigd, bijvoorbeeld in de vorm van een visitekaartje of door je in te schrijven voor de lijst van het e-magazine.

DailyGreenspiration kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Je voor- en achternaam
– je adresgegevens
– Je telefoonnummer
– Je e-mailadres
– Je IP-adres

WAAROM DailyGreenspiration GEGEVENS NODIG HEEFT

DailyGreenspiration verwerkt je persoonsgegevens om:

  • een nieuwsbrief of e-mail te verzenden
  • een enquête over geleverde diensten of te leveren diensten te versturen
  • eventueel telefonisch contact op te kunnen nemen als je daar zelf om verzoekt
  • een DM via sociale media te versturen
  • iets per post toe te sturen
  • een met jou of je organisatie gesloten overeenkomst van opdracht uit te voeren

HOE LANG DailyGreenspiration GEGEVENS BEWAART

DailyGreenspiration bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. DailyGreenspiration stelt ook alle middelen beschikbaar om je van de communicatie van DailyGreenspiration te onhouden door middel van een duidelijke ‘unsubscribe’-knop bij mailings, door DailyGreenspiration op sociale media zelf te ontvolgen of door aan DailyGreenspiration een bericht te sturen dat informatie van ons niet meer op prijs wordt gesteld.

DELEN MET ANDEREN

DailyGreenspiration verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of je organisatie, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van DailyGreenspiration worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. DailyGreenspiration gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden volledig geanonimiseerd. Alleen de algemene cijfers (dus niet van individuele bezoekers) worden aan derden op aanvraag verstrekt. Dit betreft opdrachtgevers van DailyGreenspiration die willen weten wie de algemene doelgroep en het algemene bereik van DailyGreenspiration is, om te bepalen of een samenwerking met DailyGreenspiration logisch is.

GOOGLE ANALYTICS

DailyGreenspiration maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Google- en Social-advertenties van DailyGreenspiration bij Google-zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je IP-adres overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website van DailyGreenspiration gebruikt wordt, om rapporten over de website aan DailyGreenspiration te kunnen verstrekken en om haar adverteerders, sponsors, of andere zakelijke partners informatie over de effectiviteit van hun campagnes of samenwerking te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk
wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. DailyGreenspiration heeft hier geen invloed op.
DailyGreenspiration heeft Google geen toestemming gegeven om via DailyGreenspiration verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar DailyGreenspiration sturen via het contactformulier. DailyGreenspiration zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

BEVEILIGEN

DailyGreenspiration neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van DailyGreenspiration maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde
handen vallen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door DailyGreenspiration verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met DailyGreenspiration op via het contactformulier.

INFO

DailyGreenspiration is een Handelsnaam van KatCom in Ruinerwold
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 27306281

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.