Welk groen idee heb jij voor Duurzame Dinsdag?

Duurzame Dinsdag

Duurzame Dinsdag wordt dit jaar voor de 21ste keer georganiseerd. Heb jij een idee over duurzaamheid? Iets sociaals, een concept op het gebied van energie, of ten bate van de natuur, het milieu of een beter leefklimaat? Dien het dan in voor 1 juni! Voor exposure, hulp en eventueel een prijs.

Er zijn zes prijzen te winnen, waaronder een speciale prijs voor groene initiatieven. Deze wordt uitgereikt door de VHG, de branchevereniging voor ondernemers in het groen. Deze organisatie noemt zichzelf ‘de groene inspiratiebron’ voor de maatschappij en brengt de maatschappelijke en economische meerwaarde van groen onder de aandacht bij politiek, burgers en organisaties die wat in beweging kunnen zetten op groengebied.

Alle ideeën, plannen en initiatieven die de leefbaarheid van mens en dier vergroten, maken kans op de VHG Groenprijs, dus heb je zo’n groen idee of initiatief, kom dan op met je plan! Tot 1 juni kun je het indienen op de site van Duurzame Dinsdag.

Waarom meedoen?

De hele stapel ideeën wordt aangeboden aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, in een koffertje, net zoals op Prinsjesdag. Op de eerste dinsdag in september.

Je dingt mee naar een geldprijs, maar er is meer te halen. Zo is er dit jaar voor het eerst een ontbijt met Tweede Kamer-leden. Ook vinden er allerlei matchmaking-events plaats. Als je daarvoor als initiatiefnemer wordt uitgenodigd, kom je in contact met relevante beleidsambtenaren. Dat is handig, want wie weet helpen zij je wel verder bij de uitvoering.

De meest opvallende inzendingen worden genomineerd, en daarvan krijgen er zes een van de prijzen. Als je genomineerd wordt, betekent dat al een erkenning en kunnen er allerlei deuren makkelijker voor je open gaan.

Ikzelf heb in het verleden een concept – waar ik sowieso al mee bezig was – ingediend, en dat heeft me toen een breder netwerk en meer kennis opgeleverd.

Trends en toekomst

Al die duurzame initiatieven bij elkaar geven een mooi kijkje in de toekomst. Ze laten zien wat mensen belangrijk vinden en wat er voor ‘beweging’ aan komt.

De duurzame-trendwatchers van Greenwish maken elk jaar een analyse van aard van de inzendingen. Ineke van Zanten: “Die geeft zicht op de signalen, de trends, maar ook: wat heeft deze beweging nodig om sneller te groeien? Wat kan de samenleving doen, en wat kan de rijksoverheid doen?”, aldus Ineke. “Deze signalen worden voorgelegd aan Tweede Kamerleden en beleidsambtenaren.”

De inzendingen voor Duurzame Dinsdag zeggen wat over hoe de samenleving denkt en doet rondom duurzaamheid. Elk jaar verschuift de aandacht naar andere onderwerpen. Greenwish legt die trends al enige jaren vast. Ineke: “In 2017 en 2018 had ongeveer 1 op de 5 inzendingen aandacht voor groen, natuur en water. Dat is beduidend meer dan de jaren ervoor. Groen heeft de aandacht en groene initiatieven gaan vaak samen met onderwerpen als gezondheid, klimaatadaptatie en sociale samenhang.”

Duurzame Dinsdag: wat voor ideeën zijn dat zoal?

Een paar groene trends groen die Greenwish ziet naar aanleiding van analyses van Duurzame Dinsdag-inzendingen:

  • Het bewustzijn dat natuur van grote waarde is, en dat die waarde ook ‘verwaard’ kan worden, neemt toe. VOORBEELD: de Natuurverdubbelaars opereren op het snijvlak ecologie-economie: Door in de huid van ondernemers te kruipen, komen we tot oplossingen waarbij natuur geen geld kost, maar onderdeel wordt van een toegevoegde waarde-strategie. En in Trouw stond laatst een artikel dat grote bedrijven die dieren als onderwerp in hun reclame gebruiken, een bedrag stortten in een fonds voor natuurbeheer.
  • Klimaatadaptatie en groene steden, met name de opname van water en het tegengaan van hittestress in steden krijgt aandacht. VOORBEELD: Rooftop Revolution (winnaar VHG-groenprijs 2018). Door een samenwerking met Booking.com krijgen de initiatiefnemers de gelegenheid om op de daken van meer dan 400 hotels in Amsterdam groen aan te leggen. Daarnaast zijn er veel burgerinitiatieven voor parken, tiny forests, voedselbossen en groene oases in de stad.
  • Natuur als oplader, dus: de heilzame werking van natuur. VOORBEELD: Hemelse Natuur biedt helende plekken, waar mens en natuur samenkomen. Ook de wens voor werkplekken in de natuur groeit en wordt gefaciliteerd.
  • Biodiversiteit: aandacht voor bijen zien we al enkele jaren, maar de aandacht groeit en wordt opgepakt door ngo’s en bedrijven. Denk aan de insectenplaatjes bij Albert Heijn. Dat was een aantal jaren geleden ondenkbaar! VOORBEELD: Bloemen zaaien, blije-bijenbommen en openbare zaaidagen waarop iedereen kan meeddoen door de Pollinators.
  • Initiatieven die een raakvlak hebben met natuur. Biobased bijvoorbeeld is booming. Geen plastic, maar natuurlijke grondstoffen. VOORBEELD: Straw by Straw vervangt plastic rietjes in de horeca met rietjes van roggestengels, zij wonnen vorig jaar de LIDL Voedselprijs.
Heb jij ook een groen idee, concept of initiatief? Dien het voor 1 juni in voor het koffertje van Duurzame Dinsdag.

Invloed op de samenleving met jouw initiatief

Ineke: “Ik vind het bijzonder om te zien, hoe de voorspellende waarde van maatschappelijke initiatieven werkt. Toen wij 16 jaar geleden begonnen met GreenWish waren mensen al bezig met alternatieven voor plastic en het gebruik van plastic zakken te verminderen (tassenbol), vele jaren later is er een verbod op plastic tassen. Ruilen en delen (platforms) zagen we rond 2010 in de inzendingen, is nu booming.”

“Enkele jaren geleden zagen we veel inzendingen rond voedselverspilling en ook rond plantaardig eten. En wat is de publieke opinie daarover inmiddels aan het veranderen! In de Allerhande gaat het al ‘gewoon’ over vegan eten, er zijn influencers op Instagram met jhet onderwerp bezig, en Kromkommer won in 2012 de LIDL Voedselprijs… nu liggen de buitenbeentjes in de supermarkt… Al met al is het dus interessant om je idee in te dienen, als onderdele van een grotere beweging, als trendsetter, en als wereldverbeteraar.”

En, wat is jouw groene idee?

Meer lezen over groene initiatieven

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.