Hoera, Drenthe krijgt steeds meer wandelknooppunten!

wandelknooppunten

WANDELEN IN NEDERLAND * Het Recreatieschap Drenthe is bezig met de provincie langzaamaan te voorzien van wandelknooppunten. In Overijssel hadden ze deze al. Nu sluiten twee netwerken in Zuid-West Drenthe daarop aan, en wordt rap aan uitbreiding gewerkt. Ik bekeek en bewandelde twee netwerken in mijn regio: Westerveld en De Wolden, want ik ben dol op het knooppuntensysteem.

Op zoek naar de Drentse narcis

In Drenthe en Overijssel bloeit een inheemse narcis. Van oorsprong groeide deze wilde plant in de beekdalen en vochtige graslanden, vaak op de randen van veengebieden. Boeren groeven de bolletjes uit en plantten ze op hun erf. Vanaf daar verspreidde de narcis zich van boerentuin naar boerentuin. Maar door de ruilverkaveling en modernisering van tuinen, […]

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.