Wandeling: naar Het Mirnser Klif in Friesland

Door het statige Rijsterbos wandelen we naar het IJsselmeer en terug. We maken een mooi winters ommetje door bos, schampend langs Het Minser Klif (Murnser, zeggen de Friezen). Dat is een keileemrug van zo’n tweeënhalve meter hoog. Een natuurlijke zeewering tegen het water van de Zuiderzee en nu IJsselmeer. 

Deze wandeling beschreef ik in 2018 voor de ANWB Kampioen, voor een serie over wandel- en fietsroutes. Dit is een mooie wandeling voor maart, als de stinzenplanten weer gaan bloeien, zoals krokussen. 

 • Beginpunt: Parkeerplaats Rijsterbos hoek Leise Leane/Marner Leane
 • Lengte: 7 kilometer
 • Zwaarte: simpel
 • Combineren met: Bezoekerscentrum Mar en Klif in Oudemirdum met een expo over het Gaasterland en over de lancering van zo’n 75 Duitse V2-raketten in het Rijsterbos in 1944
 • Routebeschrijving: scroll naar beneden

Mirnser Klif

We lopen verrast door de poort van het Rysterbosk. Wat een flinke beuken en eiken staan hier. Ze sieren de landgoedlaan Murnserleane, maar staan ook los in het bos, als natuurlijke sculpturen met grillige vormen.

Via kleine paden wandelen we verder. Tussen de oude bladeren zoeken frisgroene kruiden een weg naar het zonlicht. Verscholen in het bos ligt een herinnering aan De Steenkist, met een heerlijke anekdote. In 1849 stuitten bosarbeiders hier op forse stenen en die sloegen ze aan stukken: topmateriaal voor het verharden van een pad. Later trok men de haren uit het hoofd. Die stenen waren van het enige Friese hunebed! Weer later bleek het… geen hunebed, maar wel een waardevol eeuwenoud graf. Heerlijk, dit soort verhalen.

Op het pad liggen mooie gestreepte veren, vermoedelijk van een bosuil. Vast door een roofvogel aangevallen, we zagen er zojuist een wegwieken boven het veld.

Uit het bos gekomen, glinstert de horizon achter de blonde rietpluimen. Het IJsselmeer! Wow! Vele duizenden jaren geleden schoven gletsjers hier het land tot plooien. De ‘gaasten’ van het Gaasterland. Ook Het Mirnser Klif is een stukje hoger. Aan de voet ervan ligt een strand dat overgaat in drassig grasland. Via een trapje klimmen we omhoog naar een pad tussen een haag van jonge boompjes, die piepen in de wind. Terug gaan we, via de velden, weer het bos in.

De bloemrijke hekkensluiter van deze lentewandeling is de voormalige slottuin. Hier kun je nu stinzenplanten ontdekken, sierlijke bol- en knolgewasjes die in het vroege voorjaar de show stelen. Ze werden vroeger geplant bij pastorieën, herenboerderijen en landhuizen, stinzen in het Fries. Het Friese woord ‘stins’ betekent ‘steenhuis’. Iedereen kent deze stinzenplanten wel: het sneeuwklokje en de krokus, maar ook de bostulp, Italiaanse aronskelk en holwortel.

Het hele voorjaar staat de slottuin bij het Rijsterbos vol bontgekleurde bloemen. Huize Rijs en de slottuin werden in 1937 verkocht en gesloopt, maar de tuin is inmiddels in al zijn glorie hersteld. In mei is het beschermde, zeldzame zomerklokje een blikvanger. Het lijkt wat op een groter sneeuwklokje. In dezelfde maand is het veld naast het pad in het Rijsterbos bedekt met lelietje-van-dalen en salomonszegel.

De beschrijving van deze wandeling bij Het Mirnser Klif

Mirnser Klif

 1. Loop van de parkeerplaats van het Rijsterbos (aan de Marderleane in Rijs) langs de slagboom het bos in.
 2. Ga na 150 meter linksaf en volg de blauwe paaltjes door het bos.
 3. Steek de asfaltweg over en loop over het strand langs het Mirnser Klif.
 4. Steek diezelfde asfaltweg verderop bij paddenstoel 40523 over. Hier verlaat je de blauwe route en ga je verder over verhard fietspad.
 5. Na ruim 1 kilometer (bij een boerderij) ga je bij paddenstoel 23939 rechtsaf richting Hemelum
 6. Aan het einde ga je bij paddenstoel 20354 rechtsaf.
 7. Bij een boerderij rechtdoor via het fietspad. Einde linksaf en direct rechtsaf.
 8. Na een weitje (rechts) linksaf, weer via de blauwe paaltjes, doorlopen tot de slottuin.
 9. Volg de paden door slottuin, dan rechtsaf terug naar parkeerplaats.

Meer winterwandelingen op deze site

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.