Interessante samenwerking: ministerie LNV

Sinds november maak ik elke 2 weken een flatlayfoto voor het ministerie van LNV (Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit). Deze foto’s passen binnen het verhaal dat de minister wil vertellen over de kringlooplandbouw. Nederland wil daarin namelijk koploper worden.

“We kwamen er steeds weer op uit dat we de toekomst van onze voedselvoorziening alleen veilig kunnen stellen als we overstappen op kringlooplandbouw”, schijft minister Carola Schouten in haar visie op dit thema. “We moeten immers voorkomen dat we bodem, water en grondstoffen uitputten en de temperatuur op aarde onaanvaardbaar verhogen. Kringlooplandbouw is daar een onontkoombaar en sluitend antwoord op. Het is een omslag waar ook praktijkervaring mee is opgebouwd en steun voor is in de samenleving. Daar wil ik op voortbouwen.”

ministerie LNV
Thema: de kringloop van de bodem. De bodem voedt planten en planten voeden de bodem. Detail: een echte regenworm uit mijn tuin, eigenhandig opgegraven.

Druk op de leefomgeving

Landbouw, tuinbouw en visserij dragen veel bij aan de Nederlandse welvaart en hebben invloed op allerlei sectoren. Ook wordt er in onze Nederlandse landbouw, tuinbouw en visserij vaak als eerste geïnnoveerd. Maar de afgelopen decennia is er ook veel innovatie gaan zitten op kostenverlaging en productieverhoging. En dat heeft geleiden tot druk op de leefomgeving, wat te koste gaat van biodiversiteit, het milieu, kwaliteit van drinkwater en de aantrekkelijkheid van het landschap. De omslag naar kringlooplandbouw is een oplossing, die steeds vaker wordt toegepast.

“Deze visie gaat niet alleen over de boer, visser of tuinder. Het gaat over ons allemaal, over ons hele voedselsysteem, de manier waarop we ­voedsel produceren en consumeren”, zegt de minister in Trouw.

Wil je de hele visie lezen, die heel interesssant en toegankelijk is, klik dan op deze link.

ministerie LNV
Thema: boeren in het bos. Bosboeren houden scharrelvarkens (die eikels, blaadjes, paddestoelen en takjes eten) en kippen (die plantjes en zaadjes eten) en telen fruit als mispels, appels en frambozen, maar ook eetbare bloemen.

Agri flatlay

Mijn ‘agri flatlay’ heeft steeds een onderdeel van de kringloopaanpak als onderwerp. Zo gaat mijn eerste foto over de kringloop van de bodem en mijn tweede over de bosboeren.

Het geweldig om deze foto’s samen te stellen, want op elk onderwerp lees ik me in en krijg ik nieuwe inzichten. Ook spreek ik met verschillende boeren, vissers en tuinders om hun verhaal te horen en op ideeën te komen voor de te gebruiken elementen.

Lees hier verder over mijn flatlay-fotografie.

Meer lezen over de agrarische sector in Nederland

Kijken en proeven bij de boeren in Groningen