Erasmus-ziekenhuis ziet heil in groen voor patiënten

Erasmus-ziekenhuis

Het Erasmus-ziekenhuis bouwt in het hart van Rotterdam een gloednieuw pand dat dit jaar opengaat. Bijzonder daaraan is dat er ruimte komt voor een flinke dosis groen. Want, zeggen ze ook daar: “Van groen word je beter!” Dus komen er op de achtste twee daktuinen voor patiënten, bezoekers en medewerkers, van wel bijna 3.000 vierkante meter. De grootste daktuinen van Nederland op die hoogte.

Wow, wat goed dat de natuur als genezende kracht wordt erkend door medici.

Erasmus-ziekenhuis
Groen op de daken, dat ziet er geweldig uit.

Het gebouw van het nieuwe Erasmus-ziekenhuis wordt superstrak en functioneel, wat wellicht klinisch klinkt, maar toch is het ontworpen als een zogeheten healing environment.

Je kunt het zelf al merken tijdens een ommetje in de natuur: je kikkert er van op. Ook wetenschappelijk onderzoek toont aan dat een groene omgeving – of alleen al uitzicht op natuur – een positief effect heeft op het herstel van patiënten. En ‘groen’ heeft dat niet alleen op zieke mensen, op iedereen. Ik heb daarover eerder dit artikel geschreven.

Groen is een krachtig fenomeen

“Groen vermindert stress”, zegt Liesbeth van Heel, projectsecretaris van de nieuwbouw van het Erasmus MC. “Het is een krachtig fenomeen. Een healing environment draagt bij aan het fysiek,
mentaal en sociaal welbevinden van alle gebruikers door het wegnemen van stress en het bieden van positieve afleiding. Verder kan zo’n omgeving negatieve emoties doen verdwijnen of positieve stimuleren, gezondheidsuitkomsten verbeteren, het omgaan met pijn bevorderen en een gevoel van welbevinden bevorderen.”

Een studie van de Zweedse professor Roger Ulrich uit 1986 bewees al het positieve effect van groen op het herstel van patiënten. Zijn bevindingen zijn een grote doorbraak geweest in het denken over ruimte voor groen in en rond ziekenhuizen. Uit later onderzoek van hem bleek dat zelfs de aanblik van afbeeldingen van de natuur al helpt.

Vijf ‘healende’ elementen

Daarom heeft het nieuwe ziekenhuis gekozen voor verschillende elementen door het hele complex:

  • Tuinen
  • Bepaalde kleuren en materialen
  • Planten
  • Referenties aan de natuur
  • Licht / contact met buiten
Erasmus-ziekenhuis
Een impressie van de toekomst: zo komen de daktuinen van het Erasmus-ziekenhuis eruit te zien.

Dak met boomgaard

De daktuinen krijgen de look en feel van een boomgaard, met 38 appel- en perenbomen op heuveltjes. Daartussen slingert een pad langs beschutte plekjes en bankjes, waar je in de luwte kunt genieten van een uitzicht op Rotterdam.

De verpleegafdelingen zijn bewust op de achtste verdieping en hoger gepland. Dan hebben patiënten een mooi uitzicht over de tuinen en de stad. Rooms with a view dus. Ook kunnen patiënten mét bed de tuinen in worden gerold. En zelfs in het najaar een appeltje plukken van een van de fruitbomen, of ruiken aan de bloesem in het voorjaar.

Erasmus-ziekenhuis
De eerste bomen zijn al geplant, en het zijn geen kleintjes!

Groene oases

Zo’n helende omgeving biedt veel daglicht, veel groen en een warm, comfortabel interieur. De publieke ruimtes en de binnenpleinen krijgen veel beplanting en worden groene oases. Het daglicht stroomt er binnen door glazen overkappingen, zoals in een serre.

In de atria en in de Passage – een overdekte ‘mini-winkelstraat’ tussen de verschillende ziekenhuisgebouwen is veel ruimte is voor groen, met bijvoorbeeld bamboe. Dat er groen en dus natuur in het hele gebouw komt, is ook weer spannend voor een ziekenhuis, want dat brengt ook schimmels en beestjes met zich mee.

Erasmus-ziekenhuis

Geef aan de daktuinen van het Erasmus-ziekenhuis

Om deze daktuinen mogelijk te maken, is er momenteel nog een wervingsactie bezig voor de laatste bomen, struiken en planten.

Je kunt al een stekje van 10 euro doneren. Of kiezen voor een grote boom. Of iets daartussen.

 

 

 

 

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.