Hebben wij werkelijk ruim 90 distributiecentra nodig?

distributiecentra

ACTIE! * Voor het radioprogramma Vroege Vogels mocht ik een column schrijven en live voorlezen, waarvoor ik akelig ‘vroegevogelig’ op tijd uit mijn bed moest op de zondagochtend. Maar… álles voor het goede doel! Ik heb het over de concrete plannen voor ruim 90 distributiecentra in ons land, waarvan 64 binnen nu en anderhalf jaar. Waarvan de helft op groen buitengebied of natuur is gepland. En wat dat betekent. En waar wij als consument aan bijdragen.

Tilburg

De stadsimker over wie ik het heb, heet Marcel Horck en hier lees je waar hij tegen protesteerde.

Amsterdam

En zo zijn er op meer plaatsen in Nederland mensen aan het protesteren tegen de komst van distrubutiecentra. Bijvoorbeeld aan de westrand van Amsterdam ligt de Lutkemeerpolder van 43 hectare groot. Gemeente Amsterdam heeft daar een distributieterrein gepland. “Maar dat is een gebied met grote ecologische waarde, als het ontwikkeld wordt tot agro-ecologisch landschapspark”, zeggen de initiatiefnemers van Voedselpark Amsterdam. “Wij willen het land kopen voor alle toekomstige generaties en er een voedselgebied van maken.” Dat is iets wat al in meer steden gebeurt, zoals Aarhus, Barcelona, Londen, Milaan en Parijs. Barcelona heeft bijvoorbeeld 7.000 hectare en Milaan wel 70.000 hectare voedselgebied. Ook in het Belgische Oostende is er 30 hectare vrijgemaakt voor het telen van voedsel, recreatie en een waterbuffergebied.

“In Amsterdam is er, behalve op microniveau, geen stadslandbouw”, zegt Voedselpark Amsterdam. “Dit is onze kans om een groen stuk Amsterdam te behouden voor de toekomstige generaties. Om er een plek van te maken waar stadsboeren ons eten verbouwen op de meest vruchtbare grond rond de stad. Een plek waar mensen kunnen recreëren en leren. Waar kennis opgedaan en uitgewisseld wordt over landbouw, duurzaamheid en biodiversiteit. En waar we werken aan een echt groene, duurzame economie.”

Ze willen duidelijk maken dat er een groot draagvlak voor dit plan is en zetten daarom nu een crowdfundingsactie op om een miljoen op te halen. “De rest van het geld voor de aankoop van de polder komt dan via leningen en burgercoöperatie Land van Ons. Als 6.000 mensen 100 euro geven, zijn wij er van overtuigd dat de rest van het benodigde geld kunnen lenen. Het resultaat is dat we altijd een voedselpark hebben voor onszelf, onze kinderen en alle komende generaties. Hoe meer mensen meedoen, hoe groter de kans dat het lukt.”

Goed voorbeeld doet goed volgen

Misschien is het een idee om voor het gebied Wijkevoort bij Tilburg ook zo’n funding op te zetten. Ik zal het er eens over hebben met de imker.

Lees ook op deze site

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.