In Flevoland bouwen ze nieuwe eilanden

NATUUR IN NEDERLAND * Wij Nederlanders bouwen ons eigen land. Midden in zee, meer of moeras. Nu maken we vijf onbewoonde eilanden, om flora en fauna een nieuwe kans te geven. De Marker Wadden. Midden in het Markermeer, vlakbij Lelystad.

In 2018 zal een boot eenmaal per week mensen naar het eiland brengen, voor een stranddagje of vogelexcursie.

Ik greep de kans om de eilanden te bezoeken voor die tijd: door er op 15 maart te gaan stemmen!

Er was voor de gelegenheid speciaal een stembureau geopend in een bouwkeet. Boten namen je er op vertoon van je stembiljet gratis heen. Ik was in de vroege ochtend naar de haven getuft en zat al op de allereerste boot, ha! Later bleken er te weinig boten te zijn voor de vele belangstellenden. Want stemmen op een ombewoond eiland, dat is toch een belevenis!

marker wadden stemmen 15 maart

Meer over de Marker Wadden

Marker Wadden

De Marker Wadden worden gebouwd door Boskalis. Dit bedrijf bezit een zandzuiger die ook bij het Suez-kanaal stond. Die machtige machine haalt zand van 400 meter diepte omhoog.

Deze eilanden zijn nodig vanuit natuurbeschermingsoogpunt. Het water werd op deze plek in het Markermeer minder levendig door het slib. Dat ontstond door de bouw van een tweede dijk in 1976 en maakte het gebied steeds onaantrekkelijker voor vissen, vogels, waterplanten en schaaldieren. Dat overtollige slib wordt nu juist ook gebruikt om de eilanden te maken.

Het initiatief om deze Marker Wadden te bouwen, is afkomstig van een van Natuurmonumenten. Geld komt van de Nederlandse overheid, de Postcodeloterij, de provincie Flevoland en het bedrijfsleven.

islandsmarker wadden

In 1927 werd de Afsluitdijk gebouwd en dat zorgde dat de Zuiderzee het IJsselmeer werd. Daarin waren oorsponkelijk drie grote stukken land gepland, maar er zijn er uitendelijk maar twee gerealiseerd: Flevoland en de Noordoostpolder.

marker wadden

Het derde deel, de Markerwaard, is er nooit gekomen. Maar nu zijn er deze nieuwe eilanden, 9 kilometer uit de haven van Lelystad gelegen. Ze zijn samen ongeveer 1500 voetbalvelden groot. En misschien komen er in de toekomst wel meer eilanden…

marker wadden

Duizenden sternen hebben de eilanden al gevonden. Ook visdiefjes en andere watervogels zullen gaan neerstrijken in de uitgestrekte vlaktes met riet en draslanden.

Wandelpaden leiden naar verschillende vogelkijkhutten om al dat gekrioel te aanschouwen.

Ik vond enkele mooie stenen en schelpen, die door de zandzuiger van en verre bodem zijn opgediept.

marker wadden

Er is al een haven aangelegd, dus je kunt hier straks ook met je zeilboot aanmeren.

Info over de Marker Wadden

Lees er meer over op de site van Natuurmonumenten.

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.