Verse Trend: Investeer je geld in… meer natuur!

investeren in natuur

Investeer in de natuur en verdien dubbel! Met jouw geld wordt nieuwe natuur gemaakt en je investering levert je ook nog geld op! Maar ook inspraak. Zo werkt groen bankieren à la 2018.

Het is de meeste mensen die investeren in natuur niet in eerste plaats te doen om de financiële winst. En in de bijsluiter wordt die winst ook niet gegarandeerd. Maar op steeds meer plekken ontstaan initiatieven waar met particulier geld nieuwe natuur wordt gefinancierd. Samen met boeren. De opbrengst wordt weer geïnvesteerd in het gebied, maar ook uitgekeerd aan de dividendhouders.

We hebben drie voorbeelden die laten zien hoe dit natuurinvesteren werkt.

Investeer in natuur
De Kleine Beerze: omwonenden investeren in een gebied én bedenken er plannen voor natuurontwikkeling.

1. Kruip in de rol van natuurbeheerder

De provincie Noord-Brabant wilde landbouwgronden in het stroomgebied van de Kleine Beerze verkopen. Een aantal boeren stelden voor om de grond te laten kopen door particulieren, verenigd in een Landcoöperatie. Boeren kunnen de grond pachten van deze Landcoöperatie, maar wel onder de voorwaarde dat zij natuurvriendelijk boeren.

In de Landcoöperatie spreken boeren, ondernemers en burgers nu met elkaar over een nieuwe identiteit voor het gebied, met meer natuur- en toekomstgerichte landbouw. Hierdoor ontstaan allerlei nieuwe activiteiten , zoals de aanleg van fiets- en wandelpaden, het produceren van streekproducten, het maken van schoolexcursies, het organiseren van oogstfeesten en plukdagen, etc.

Je kunt (nog steeds) certificaten kopen van € 2.500 per stuk. Je wordt daarmee eigenaar van een deel van het gebied. Koop je een certificaat, dan beleg je in waardevaste duurzame landbouwgrond en krijg je inspraak in de ontwikkeling van het gebied. Als de coöperatie winstgevend wordt, deel je in de winst.

Vergelijkbare projecten zijn Dommelbimd in Boxtel waar bewoners voor 3 ton natuur aankochten en Mooi Binnenveld tussen Wageningen en Veenendaal in provincie Gelderland, waar 50 hectare door bewoners wordt aangekocht.

Investeer in natuur
“Verdien een groene boterham met natuur”, aldus de slogan van de Natuurverdubbelaars.

2. Natuurwaarde in keiharde cijfers

Biodiversiteit is de motor van de planeet. De natuur levert de grondstoffen voor nagenoeg alles wat we nodig hebben. Volgens verschillende wetenschappers is de afname van soortenrijkdom is een grotere bedreiging dan klimaatverandering. Het beeld dat veel mensen hebben, is dat natuur alleen maar geld kost. Wie becijfert ons wat het oplevert? Dat doen de Natuurverdubbelaars, een initiatief van Daan de Groot en Erwin van Woudenberg.

Natuurverdubbelaars rekenen de prijskaartjes uit van drinkwater, bestuiving van gewassen, of het ‘hosten’ van recreatie. Dat zijn voorbeelden van de ‘diensten’ die ecosystemen (lees de natuur) ons bieden. Zij leggen de verbinding tussen bedrijfsprocessen en natuurimpact. Door te investeren in deze relatie, investeren bedrijven in hun toekomst. Anders gezegd: investeren in ecologie levert het bedrijf later ook echt geld op.

De Natuurverdubbelaars becijferen natuurwaarden en helpen overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties om economie en ecologie te combineren. Zie je hoe je geld kunt verdienen met natuur.

De oprichters van de Natuurverdubbelaars zijn beiden net benoemd tot lector “Innovatief ondernemen met natuur” aan de HAS Hogeschool.

Investeer in natuur
Zo zou het er dus kunnen uitzien in elke stad als je de daken vergroent, laat deze foto van ®Rooftop Revolution zien. Fotograaf: Alice Wielinga.

3. Bestel eens ‘roof service’

Rooftop Revolution legt nieuwe natuurgebieden aan middenin Nederlandse steden. Waar? Op het grootste braakliggende terrein: de daken! Rooftop Revolution adviseert bedrijven hoe zij aan de slag kunnen met het verduurzamen van daken. Ook ondersteunt het bedrijf overheden in hun ‘klimaatadaptatie-ambitie’ en helpen ze ‘daklozen’ om hun uitzicht te verbeteren. Dat is allemaal waardeverhogend én energiebesparend.

Onlangs kickstartten zij samen met Booking.com de vergroening van 450 Amsterdamse hoteldaken. Zoals zij zelf zeggen: “Roof service is the new room service!

 

Investeer je ook je geld in natuur?

Ben je niet direct uit op financieel rendement, maar wil je wél graag meer natuur maken met jouw geld?

Bekijk dan de prachtige projecten op crowdfundingvoornatuur of buitenfonds en vindt het project dat bij jou past. Ook leuk om cadeau te doen!

 

Over de blogserie Verse Trends

Verse Trends is een blogserie op DailyGreenspiration.nl van Ineke van Zanten en Rinske van Noortwijk van GreenWish. Lees hier het interview met deze twee groene trendwatchers.

De vorige trendblog ging over onkruid.

 

Eén antwoord op “Verse Trend: Investeer je geld in… meer natuur!”

  1. […] 2e Verse Trend: investeer je geld in… meer natuur! […]

Reacties zijn gesloten.

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.