Doe mee met bijen tellen 13 & 14 april

Bijen Tellen

Dit jaar is de tweede Nationale Bijentelling op zaterdag 13 en zondag 14 april. De organisator Nederland Zoemt hoopt dat zoveel mogelijk mensen dat weekend een half uur vrijmaken, om in hun tuin of park te gaan bijen tellen. Tel je ook mee?

“Het tellen van bijen is leuk om te doen, ook is het ontzettend belangrijk. Met de gegevens kunnen wetenschappers nog beter werken aan het beschermen van bijen”, aldus Dorien Ackerman, medewerker van Nederland Zoemt. Dat project is opgericht om het voedselaanbod en nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland structureel te vergroten. Initiatiefnemers van Nederland Zoemt zijn LandschappenNL, Naturalis, IVN Natuureducatie en Natuur & Milieu.

Bedreigde bijen

In Nederland komen zo’n 360 wilde bijensoorten voor. Daarvan is ruim de helft bedreigd en dat is een ernstige zaak, want deze diertjes zijn belangrijk voor de voedselvoorziening. “80% van onze eetbare gewassen wordt bestoven door bijen en andere insecten”, aldus Koos Biesmeijer, bijenexpert bij Naturalis.

Nu wordt het interessant

Tijdens die eerste bijentelling in 2018 deden er ruim 4.000 mensen mee. Die telden samen zo’n 40.000 bijen. Dorien Ackerman zegt dat het nu pas echt interessant wordt: “Met zo’n tweede telling kun je de resultaten gaan vergelijken.” De resultaten zijn voor onderzoekers belangrijk om in kaart te brengen waar de verschillende bijensoorten voorkomen in Nederland.
De Bijentelling wordt georganiseerd in samenwerking met EIS Kenniscentrum Insecten en Waarneming.nl.

Zo doe je mee:

1. Voorbereiden

Meedoen aan de Bijentelling is eenvoudig, ook als je weinig of geen kennis van bijen hebt. Half april kunnen er zo’n 13 soorten bijen in je tuin voorkomen. Om deze soorten te leren herkennen, kun je je voorbereiden met de bijengids en het instructiefilmpje. Daarmee kun je de bijensoorten uit deze periode leren te herkennen.

2. Download het telformulier

3. Tellen maar!

  • Neem op 13 of 14 april een half uur de tijd, het beste op een zonnig, of in ieder geval droog moment.
  • Ga naar je tuin, of naar het park om de hoek.
  • Loop rustig één rondje en noteer alle soorten en aantallen die je ziet.
  • Half uur om? Voer je resultaten op deze pagina in.
  • Verder zijn er activiteiten met bijenexperts op allerlei plaatsen in het land waar je aan kunt meedoen.

De komende zomer: je tuin en omgeving bijvriendelijk maken

Op de website van Nederland Zoemt staat ook info over het bijvriendelijk maken van je tuin en leefomgeving. Lees ook deze blog over hoe je een insectenhotel kunt maken. Ook mijn boek Avontuurlijk Tuinieren helpt je op weg.

Bijen Tellen


Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.